واگذاری امتیاز همیارسیستم

همیارسیستم آماده واگزاری امتیاز مالکیت خود باتمام امکانات موجود و زیرساخت شرکتی فروشگاهی و قابلیت ارتقا به شرکت های زی نفع میباشد.

مطلب مفیدی برای شما بود ؟ پس به اشتراک بگذارید برای دوستانتان
درباره این مطلب نظر دهید !